Adresas: 
Sodų g. 7, Elektrėnai
Tel.: +370 528 39720

Internetinė svetainė: 
http://www.drugelis.mir.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Elektrėnų sav.
Specialistų pagalba
Logopedas:
  • Įvertina vaikų kalbėjimo raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
  • Praveda vaikams logopedines pratybas.
  • Teikia metodinę pagalbą pedagogams ir tėvams (globėjams) kalbėjimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo bei jo organizavimo klausimais.
  • Formuoja įstaigos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į kalbėjimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius vaikus ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
  • Teikia informaciją apie kalbėjimo, kalbos ir kitų  komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų kalbos raidos vertinimo  išvadas ir rezultatus. 
Bendrosios praktikos slaugytojas sprendžia vaikų sveikatos saugojimo, stiprinimo ir ligų profilaktikos uždavinius:
  • Sveikatos  stiprinimas ir ugdymas (sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas; apsaugojimas nuo žalingų įpročių, pedagogų, tėvų, bendruomenės konsultavimas).
  • Vaikų sveikatos rodiklių stebėjimas, registravimas ir analizė bei sveikatinimo priemonių numatymas.
  • Ligų profilaktika – rizikos veiksnių, galinčių sukelti ligą, numatymas; priemonių įtarti ir užkirsti kelią ligoms ankstyvuoju laikotarpiu numatymas; priemonių nuo epidemijos, esant infekciniams susirgimams, lopšelyje-darželyje organizavimas.
  • Skubios ir neatidėliotinos medicinos pagalbos suteikimas pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais; vaikų traumatizmų profilaktika; ugdymosi aplinkos ir sąlygų, ugdymo procesų, patalpų, maitinimo pagal higienos normų reikalavimus kontrolė.
  • Nuolatinė gaunamo maisto produktų kokybės ir saugojimo, maitinimo organizavimo ir maisto ruošimo kontrolė.